Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2019

Η Καθαριότητα του Δήμου Κορινθίων θα πρεπει να αποτελεί την στρατηγική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής

Η Καθαριότητα του Δήμου Κορινθίων  στις σημερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης απορριμμάτων, την στενή και αρμονική συνεργασία των υπηρεσιών Καθαριότητας του Δημαρχου και του Αντιδημαρχου καθαριότητας προκειμένου να οδηγηθεί σε θετικό αποτέλεσμα.
Η συνεργασία θα πρέπει να αποβλέπει στην άμεση απομάκρυνση απορριμμάτων, στην προώθηση της ανακύκλωσης και βεβαίως στην προστασία του Περιβάλλοντος που θα πρεπει να αποτελεί την στρατηγική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Κορινθίων.

Ο παρών Κανονισμός οριοθετεί με αρκετή σαφήνεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων και θέτει τις βασικές προϋποθέσεις συμπεριφοράς για ένα πιο "καθαρό" Δήμο Κορινθίων .
Η βασική του φιλοσοφία στηρίζεται στην αλληλοκατανόηση και την υπεύθυνη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.  
Ο Δήμος έχει την υποχρέωση συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων που προέρχονται από τις κατοικίες, τα καταστήματα, τα γραφεία και λοιπούς δημόσιους χώρους.
Ο Δήμος με δημόσια ανακοίνωση οφειλη να  γνωστοποιεί στους δημότες το πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων καθώς και κάθε αλλαγή του. Η γνωστοποίηση προσδιορίζει τις ημέρες της εβδομάδας και την ώρα, που τα αυτοκίνητα καθαριότητας θα περνάνε από κάθε συνοικία της πόλης για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το πρόγραμμα με συνέπεια, εκτός από περιπτώσεις ανώτερης βίας ή εκτάκτων δυσχερειών.

Τα απορρίμματα κάθε κατοικίας, καταστήματος ή γραφείου πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε ανθεκτικούς σάκους που δένονται στο πάνω μέρος έτσι που να αποκλείεται η διαρροή του περιεχομένου τους.
Χαρτοκιβώτια, παλιά περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, χαρτιά πάσης φύσεως, κ.λ.π πρέπει να συσκευάζονται σε πακέτα, να δένονται στέρεα και τα πακέτα αυτά, αφού τεθούν σε γερούς σάκους, να τοποθετούνται στα σημεία εναπόθεσης που έχουν ορισθεί από την Υπηρεσία καθαριότητος τους κάδους απορριμμάτων ή στους ειδικούς κάδους συλλογής χαρτιών στην περίπτωση που εφαρμόζεται το σύστημα ανακύκλωσης.....
Ο Δημος Κορινθίων η υπηρεσία καθαριότητας  έχει λοιπόν την ευθύνη αποκομιδή-διαχειρηση  καθαριότητας όπως και την ευθύνη εναπόθεσης των απορριμμάτων,απομενει στο προσεχές διάστημα να δούμε ανακοινώσεις που θα ενημερώνουν τους δημότες και τους πολίτες για όλα τα παραπάνω.. εν αναμονή λοιπόν για την αποκομιδή-διαχειρηση αλλά και για την μέχρι και σήμερα ανεξέλεγκτη χωματερή Χιλιομοδιου!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου