Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

Χρηματοδότηση προγράμματος "βοηθεια στο σπιτι"

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για τη μεταφορά του ποσού 12.000.000,00€ από το Α.Κ.Α.ΓΕ. στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη της Β’ δόσης που αφορά στο 30% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού των 40.000.000,00 ευρώ που αναλογεί στο Α.Κ.Α.ΓΕ. για τις υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περίοδο από 1.1.2018- 31.12.2018 στους συνταξιούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου