Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 9Κ/2017: Έγιναν 6.649 αιτήσεις -144 υποψήφιοι ανά θέση


Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 9Κ/2017 (ΦΕΚ 24/6-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και συμπληρωματικό ΦΕΚ 25/17-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών) υποβλήθηκαν συνολικά 6.649 αιτήσεις.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 16.369 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ)
3.743
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
12.626

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου