Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

«Μία ολοκληρωμένη πρόταση για την οικονομική ανάπτυξη της Αρκαδίας»

Αποτέλεσμα εικόνας για «κοινωνία αξιών
Η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικές συνιστώσες για την συνολική εθνική ανάπτυξη. Οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές πρέπει να υποστηριχθούν για να ενισχυθεί η διαπραγματευτική τους δύναμη στις εθνικές πολιτικές διεργασίες και για να προβάλουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν ενεργά οι δυνατότητές τους στις προσπάθειες για εθνική ανάπτυξη.
H «κοινωνία αξιών» συνεχίζει την εξειδίκευση της πρότασης της για την τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη στην Αρκαδία αυτήν την φορά, η οποία βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πρότυπο στρατηγικής για την τοπική & Περιφερειακή ανάπτυξη.
Επιπρόσθετα αυτών θα εξετασθούν και τα παρακάτω πεδία:
- Η ενδυνάμωση των θεσμικών και διαχειριστικών δυνατοτήτων σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.
- Η επεξεργασία νέων πολιτικών και στρατηγικών που να ευνοούν την καινοτομία και η μεταφορά των καλών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο.
- Τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες και οι ανάγκες υποδομών και χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των επί μέρους τομέων.
- Η προώθηση υπερεθνικών & διακρατικών δικτύων συνεργασίας.
Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 στις 18:30 έως 20:30 στο Aποστολοπούλειο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Τριπόλεως
(Εθνικής Αντιστάσεως και Παπαρηγοπούλου, αιθουσα Ιατρού 2ος όροφος)
Θα μιλήσουν:
- Στέλιος Φενέκος, Πρόεδρος της “κοινωνίας αξιών”:
“Ένα νέο πρότυπο τοπικής / περιφερειακής Ανάπτυξης”
- Δημήτρης Παληάτσος, Yπεύθυνος τομέα βιομηχανικής ανάπτυξης:
“Ενέργεια & Βιομηχανική ανάπτυξη στην περιοχή”
- Κώστας Κούρος, Β’ Αντιπρόεδρος “κοινωνίας αξιών”, τ. τουριστικής ανάπτυξης:
“Τουριστική ανάπτυξη στην Αρκαδία”
- “Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον και Εκμετάλλευση των Φυσικών Πόρων”
Μετά το πέρας των εισηγήσεων θα δοθεί βήμα σε όλους τους εκπροσώπους φορέων και θα επακολουθήσει ανοικτή συζήτηση και δημιουργική ανταλλαγή απόψεων .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου