Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Αυξημένες εισφορές για 57.000 ελεύθερους επαγγελματίες

Ακριβά αναμένεται να πληρώσουν το «μάρμαρο» τουλάχιστον 57.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλουν αναδρομικά εισφορές , είτε γιατί δεν καταχωρήθηκαν οι μεταβολές των στοιχείων τους είτε γιατί δεν τους έστειλαν τα ειδοποιητήρια για την καταβολή των εισφορών τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα όπως παραδέχεται ο ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρει η Ελευθερία του Τύπου οι νέοι ασφαλισμένοι καλούνται να καταβάλλουν διπλές εισφορές κάθε μήνα για το επόμενο τετράμηνο και αυτό γιατί οι αναδρομικές εισφορές θα αναζητηθούν με καταβολή μιας επιπλέον ή διαφοράς κάθε μήνα .
Σύμφωνα με υψηλόβαθμο παράγοντα που επικαλείται η εφημερίδα, τα προβλήματα που έχουν προκύψει θίγουν τους ασφαλισμένους που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα και δυσκολεύονται να καταβάλουν ακόμα και τις βασικές εισφορές.
Η εισήγηση
Η αναγκαστική αναδρομική καταβολή εισφορών προέκυψε λόγω ότι από 1ης Ιανουαρίου 2017 οι εισφορές μη μισθωτών προσδιορίζονται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του 2015.
Στα πλαίσια της εφαρμογής, οι εισφορές προσδιορίζονται, μέχρι σήμερα, με αυτόματος μηχανισμό με βάση τις ιδιότητες, δραστηριότητες που έχουν κωδικοποιηθεί για τον σκοπό αυτόν, χωρίς την δυνατότητα παρέμβασης από υπαλλήλους του ΕΦΚΑ για ενδεχόμενες τροποποιήσεις.
Ωστόσο σημειώθηκε καθυστέρηση στη χορήγηση της δυνατότητας αυτής.
Αυτό είχε ως συνέπεια τη συσσώρευση περίπου 35.000 περιπτώσεων για τις οποίες, ενώ έχουν υποβληθεί σχετικά δικαιολογητικά, δεν υπήρχε δυνατότητα καταχώρισης μεταβολών και άρα διόρθωσης του αρχικά υπολογισθέντος ποσού εισφοράς.
Παράλληλα υπήρξε ανάλογη δυσλειτουργία σε 22.000 περίπου νέες εγγραφές (μετά την 1/1/2017) που, αν και οι ασφαλισμένοι έχουν καταχωριστεί στο μητρώο ΕΦΚΑ, δεν έχει υπολογιστεί εισφορά και δεν έχει αποσταλεί ειδοποιητήριο πληρωμής.
Τα λάθη «αποκαταστάθηκαν» τον Μάιο και ως εκ τούτου τα αναδρομικά θα αφορούν το πρώτο τετράμηνο του έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου