Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΚΧΕΡΣΩΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣΑποτέλεσμα εικόνας για Γιώργου Ψυχογιού, Βουλευτή ΚορινθίαςΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΚΧΕΡΣΩΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ
*Του Γιώργου Ψυχογιού, Βουλευτή Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ, Δικηγόρου

Πρόσφατα το Υπουργείο Περιβάλλοντος με το Νόμο 4467/2017 προχώρησε σε πολύ σημαντικές ρυθμίσεις για όσους αγρότες είχαν εκχερσώσει στο παρελθόν δασικές εκτάσεις προς γεωργική χρήση. Οι νέες διατάξεις αφορούν κυρίως τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν πριν το 1975, των οποίων η εξαγορά ρυθμιζόταν από ένα ιδιαίτερα αυστηρό καθεστώς, δυσανάλογο στις οικονομικές δυνατότητες πολλών παραγωγών. Παράλληλα προβλέπονται βελτιωτικές ρυθμίσεις και για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν το διάστημα 1975-2007.
Ειδικότερα
το πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα (Ν. 4280/2014) προέβλεπε ότι για την εξαγορά δασικών εκτάσεων, που εκχερσώθηκαν προ του 1975, το χρηματικό τίμημα ήταν στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας και έπρεπε να καταβληθεί σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις. Τα χρηματικά ποσά αυτά ανέρχονταν σε πολλές περιπτώσεις σε αρκετές χιλιάδες ευρώ ανά έκταση. Έτσι πολλοί αγρότες, αν και δικαιούνταν να αποκτήσουν τίτλο ιδιοκτησίας προς αποκλειστικά γεωργική χρήση, αδυνατούσαν να καταβάλουν το τίμημα.
Γι’αυτό το λόγο το προηγούμενο διάστημα, αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προχωρήσαμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις ζητώντας από το Υπουργείο να εξετάσει τη μεταβολή του ισχύοντος καθεστώτος.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έπειτα από ολοκληρωμένη μελέτη και συνεκτίμηση των αναγκών εισήγαγε τις σχετικές διατάξεις στο Ν. 4467/2017 «Τροποποίησεις διατάξεων δασικής νομοθεσίας». Πριν λίγες ημέρες μάλιστα εξέδωσε από κοινού με το Υπουργείο Οικονομικών την υπ’αριθμ. 156157/2343 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που συμπληρώνει τις νομοθετικές αυτές διατάξεις και απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των παραγωγών αλλά και των Δασαρχείων της χώρας. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
Για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν προ του 1975 μειώνεται το τίμημα εξαγοράς στο 1/4 της αντικειμενικής αξίας. Επίσης, οι εκτάσεις αυτές δεν υπόκεινται στη «δαπάνη αναδάσωσης», ενώ το χρηματικό ποσό για την εξαγορά μπορεί να καταβληθεί έως και σε 100 δόσεις με ελάχιστη δόση 30 ευρώ ανά μήνα.
Για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975 και 2007 τα ποσοστά της «δαπάνης αναδάσωσης», τα οποία εντάσσονται πλέον στο συνολικό τίμημα, αναδιαμορφώθηκαν με την ΚΥΑ, με στόχο τη διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και παράλληλα την εκλογίκευση του ποσού που οφείλουν να πληρώσουν οι χρήστες. Και σε αυτή την  περίπτωση, το χρηματικό ποσό για την εξαγορά μπορεί να καταβληθεί έως και σε 100 δόσεις με ελάχιστη δόση 30 ευρώ ανά μήνα.
Παράλληλα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο παρέχει και άλλες σημαντικές βελτιώσεις. Δεν απαιτείται πλέον υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007, εφόσον για αυτές έχει γίνει δήλωση και ένταξη στον ΟΣΔΕ. Τέλος, σε όλες ανεξαιρέτως τις εκτάσεις επιτρέπεται πλέον η ύπαρξη μικροεγκαταστάσεων (υπόστεγα, μετρητές ΔΕΗ, δεξαμενές, γεωτρήσεις, κλπ) που εξυπηρετούν τη γεωργική καλλιέργεια.
Οι παραπάνω πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εκσυγχρονίζουν το πλαίσιο που αφορά στις δασικές εκτάσεις, συνδυάζοντας το σεβασμό στο περιβάλλον με το δικαίωμα των μικρών και μεσαίων αγροτών να εξαγοράσουν εκτάσεις που νέμονται και καλλιεργούν επί χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου