Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Σκληρά μέτρα στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή
Συνολικά 1,92 δισ. κοστίζει η μείωση του αφορολόγητου ορίου το 2020!

Βαρύς είναι ο λογαριασμός από το πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα που κατατέθηκε στη Βουλή και οδεύει προς ψήφιση την Πέμπτη. Με βάση την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτος οι περικοπές στις συντάξεις το 2019 μέσω της προσωπικής διαφοράς (με πλαφόν 18%) θα οδηγήσουν σε ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης, από το έτος 2019 και μετά ύψους 2.262 εκ. ευρώ για το 2019, συνολικά 2.358 εκ. ευρώ για το έτος 2020 και στο ποσό των 2.505 εκ. ευρώ για το έτος 2021.

Από την άλλη πλευρά μικρά αναμένονται τα έσοδα από την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και την συμπερίληψη στο φορολογητέο αποτέλεσμα και των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών (δηλ. από τη μη αφαίρεση αυτών). Το ύψος της εκτιμάται στο ποσό των 53 εκ. ευρώ για το 2018, στα 124 εκ. ευρώ για το 2019, στα 126 εκ. ευρώ για το 2020 και στα 128 εκ. ευρώ για το 2021.
Σε ότι αφορά το αφορολόγητο όριο που θα μειωθεί το 2020 (αν δεν προκύψει ανατροπή λόγω μη επίτευξης των στόχων) το όφελος για τον προϋπολογισμό υπολογίζεται στο ποσό των 1.920 εκ. ευρώ και για το έτος 2021 και μετά στο ποσό των 2.058 εκ. ευρώ.
Τα μέτρα του 2018
Στο πολυνομοσχέδιο ποσοτικοποιούνται και οι «εισπράξεις» από μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ από το 2018.
Ετσι προβλέπεται:
Ετήσια αύξηση εσόδων από το έτος 2018 και μετά συνολικού ποσού 233 εκατ. ευρώ η οποία αναλύεται σε:
* 189 εκατ. ευρώ από την κατάργηση της μείωση του φόρου εισοδήματος για ιατρικές δαπάνες, καθώς και της μείωσης κατά 1,5% του φόρου εισοδήματος που παρακρατείται στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και λοιπά,
* 44 εκατ. ευρώ από την κατάργηση της έκπτωσης από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή,
Τα αντίμετρα για κοινωνική προστασία
Παράλληλα καταγράφονται τα αντίμετρα τα οποία θα τεθούν σε ισχύ εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι. Το 2019 προβλέπονται:
* 600 εκατ. ευρώ, από τη θέσπιση επιδόματος στέγασης για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας,
* 150 εκατ. ευρώ, για την επιδότηση ίδρυσης νέων μονάδων παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών κ.λπ. (άρθρο 4)
* 190 εκατ. ευρώ, από την επέκταση του θεσμού των «Σχολικών γευμάτων» στο σύνολο της υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης,
* 260 εκατ. ευρώ, από την αύξηση των πιστώσεων για την καταβολή του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων,
260 εκατ. ευρώ, από την επιχορήγηση του Ο.Α.Ε.Δ., για την υλοποίηση μέτρων ενίσχυσης της εργασίας,
* 300 εκατ. ευρώ, από την διάθεση πρόσθετων πιστώσεων, για τη χρηματοδότηση δράσεων των καθεστώτων ενισχύσεων του ν. 4399/2016 κ.λπ.
* 240 εκ. ευρώ από την ανάληψη του κόστους μειωμένης συμμετοχής προσώπων, στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης,
Τα φορολογικά αντίμετρα
Για τα φορολογικά αντίμετρα που θα τεθούν σε ισχύ το 2020 οι προβλέψεις είναι:
* 209 εκατ. ευρώ, για το έτος 2020 και μετά, από την χορήγηση μείωσης φόρου κατά 30% στο ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
* 877 εκατ. ευρώ, για το έτος 2020 και 997 εκατ. ευρώ από το έτος 2021 και μετά, από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή (στο 20% από 22%) που επιβάλλεται στο εισόδημα από 0 – 20.000 ευρώ.
* 368 εκατ. ευρώ για το έτος 2020 και 613 εκατ. ευρώ για το έτος 2021 και μετά, από την αύξηση του ύψους του εισοδήματος των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, επί του οποίου επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, καθώς και από την αναπροσαρμογή επιμέρους συντελεστών για τον υπολογισμό της εν λόγω εισφοράς επί κατηγοριών εισοδημάτων.
* 461 εκατ. ευρώ για το έτος 2020 και 270 εκατ. ευρώ για το έτος 2021 και μετά, από τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα,
Τέλος προβλέπεται ετήσια απώλεια εσόδων από την υπαγωγή στον χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχονται για την γεωργική παραγωγή, μέτρο που θα τεθεί σε ισχύ από φέτος. Το κόστος εκτιμάται στο ποσό των 22 εκατ. ευρώ από το 2018 και μετά και στο ποσό των 12 εκατ. ευρώ για το τρέχον έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου