Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

ΔΑΣΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τα νέα Μέλη του Διοικ. Συμβουλίου περιόδου 2017 – 2021


.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  του  Νικολάου   με  61 ψήφους
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  του  Ανδρέα  με  48  ψήφους
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του  Ιωάννη   με  18  ψήφους
ΤΑΜΙΑΣ:
ΚΑΛΑΡΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ  του Παντελή   με  24  ψήφους
ΜΕΛΟΣ:
ΓΑΛΑΝΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ  του  Μιχαήλ   με  19  ψήφους

Χιλιομόδι  19   Μαίου  2017

Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος

Αναστάσιος  Νικ.  Τσουμάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου