Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Στην τελική του μορφή το νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα


Στην τελική του μορφή το νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα


Το νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα έφτασε τη Δευτέρα στην τελική μορφή του ύστερα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης στην οποία το έθεσε αρμόδια υπουργός Λυδία Κονιόρδου.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και στη συνέχεια υποβλήθηκε για έλεγχο στην ΚΕΝΕ.

Όπως έγινε γνωστό το νομοσχέδιο έπειτα θα παραδοθεί στη Γραμματεία της Κυβέρνησης, με στόχο αυτή να πράξει τα προβλεπόμενα για την υποβολή του προς ψήφιση από τη Βουλή.

Στο νομοσχέδιο τονίζεται πως εμπεριέχονται οι σύμφωνες στην Ευρωπαϊκή Οδηγία διατάξεις για τη διαφανή και συμμετοχική λειτουργία του συνόλου των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης.

Γνωστοποιείται ότι «με την υποστήριξη όλων των βουλευτών του Τμήματος Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, η υπουργός Πολιτισμού έστειλε το πόρισμα των ορκωτών λογιστών για την ΑΕΠΙ στον Εισαγγελέα και πήρε την απόφαση ο διαχειριστικός έλεγχος της ΑΕΠΙ να επεκταθεί και για τα έτη 2015 και 2016».

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

« Το νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα έφτασε στην τελική μορφή του ύστερα από την ολοκλήρωση της αναγκαίας διαβούλευσης στην οποία το έθεσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδία Κονιόρδου, ως όφειλε προκειμένου να ενημερωθεί αλλά και για να αντιμετωπίσει τις συνεχείς εξελίξεις που προέκυπταν.

Κατατέθηκε στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, υποβλήθηκε για έλεγχο στην ΚΕΝΕ και η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της τελευταίας καθώς και οι απαραίτητες νομοτεχνικές διορθώσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Κατόπιν αυτού, το νομοσχέδιο θα δοθεί στη Γραμματεία της Κυβέρνησης, άμεσα, προκειμένου αυτή να πράξει τα προβλεπόμενα για την υποβολή του προς ψήφιση από τη Βουλή.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου διαμορφώθηκαν σε αγαστή και συνεχή συνεργασία με τους Βουλευτές του Τμήματος Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Σκοπός όλων, μέσω του νομοσχεδίου αυτού, είναι ο χώρος της διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τα δικαιώματα των δημιουργών να προστατευθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στο νομοσχέδιο εμπεριέχονται σύμφωνες την Ευρωπαϊκή Οδηγία διατάξεις για τη διαφανή και συμμετοχική λειτουργία του συνόλου των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης.

Ειδικά για την ΑΕΠΙ, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να ελεγχθεί, να καταδικαστούν παρανομίες του παρελθόντος και να αποκατασταθεί η ορθή και διαφανής διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων. Γι' αυτό, στο νομοσχέδιο προβλέπεται Γενική Συνέλευση και Εποπτικό Συμβούλιο των δημιουργών με αυξημένες αποφασιστικές αρμοδιότητες. Παράλληλα, προβλέπεται η τοποθέτηση Επιτρόπου, που θα αντικαταστήσει τη διοίκηση, όταν προκύπτει σοβαρό διαχειριστικό πρόβλημα.

Εν τω μεταξύ, στο μεταβατικό αυτό στάδιο, μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, με την τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα η διοίκηση της ΑΕΠΙ υποκαθίσταται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της με σκοπό να εξασφαλιστεί η είσπραξη των δικαιωμάτων και η καταβολή τους στους δικαιούχους, να ασκηθούν τα ένδικα μέσα, καθώς και για να αποφευχθεί οποιαδήποτε απόφαση που μπορεί να βλάψει τη συνέχιση λειτουργίας της ΑΕΠΙ. Σε κάθε περίπτωση, για τα σημαντικά θέματα, την τελική απόφαση λαμβάνει ο Επίτροπος.

Το ΥΠΠΟΑ, ύστερα από σχετική εισήγηση του ΟΠΙ, έχει αποφασίσει τον άμεσο διορισμό Επιτρόπου.
Επίσης, με την υποστήριξη όλων των βουλευτών του Τμήματος Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, η υπουργός Πολιτισμού έστειλε το πόρισμα των ορκωτών λογιστών για την ΑΕΠΙ στον Εισαγγελέα και πήρε την απόφαση ο διαχειριστικός έλεγχος της ΑΕΠΙ να επεκταθεί και για τα έτη 2015 και 2016.».

Πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου