Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση Πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας.Αποτέλεσμα εικόνας για Βασίλης Νανόπουλο

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βασίλης Νανόπουλος, τόνισε ότι το Επιμελητήριο Κορινθίας, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των μελών του και της οικονομίας, διευρύνει τις δραστηριότητές του και καλύπτει σε τοπικό αλλά και κεντρικό επίπεδο θέματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η εξειδίκευση και η πιστοποίηση έχουν σημαντικό ρόλο σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο Διευθυντής του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης κος Άγγελος Τόλκας παρουσίασε τη πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος να ιδρύσει φορέα πιστοποίησης για επαγγέλματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, για επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν ενδιαφέρον για την τοπική οικονομία .
Βασικός στόχος είναι η πιστοποίηση των φυσικών προσώπων μέσα από την αναγνώριση της κατάρτισης, της γνώσης και της εμπειρίας τους που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται από διεθνή πρότυπα.
Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί συγκριτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εκείνον ο οποίος την κατέχει . Για περισσότερες πληροφορίες στο Επιμελητήριο Κορινθίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου