Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων
Αποτέλεσμα εικόνας για Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 25η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

            1.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της                        μετεγκατάστασης του Πρακτορείου ΚΤΕΛ εκτός της κεντρικής                        περιοχής του Λουτρακίου (δυνάμει της αριθ. 157/2016 Α.Δ.Σ.).

2.Λύση Σύμβασης παροχής υπηρεσίας “Μεταφορά - παραμετροποίηση - εκπαίδευση του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων”.

3.Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, Διοίκησης & Διαχείρισης του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας”, δυνάμει της αριθμ. 108/2016 Απόφασής του. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 254/2016 Α.Δ.Σ.

4.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Αγίων Θεοδώρων αδειών πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2017.

5.Χορήγηση ή μη στον βυτιοφορέα Αγ. Θεοδώρων ΚΥΠΗ Χρήστο άδειας πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2017.

6.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας” (αρ. μελ. 64/2016).

7.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 66/2016).

8.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 65/2016).

Κοινοποίηση:                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
  του Δήμου                                                                      
                                                                                          ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου