Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO 9001 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Τα στελέχη της Διεύθυνσης Κανόνων και Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών συνεχάρη ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Δέδες, την Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2016, στην τελετή απονομής στην υπηρεσία του πιστοποιητικού ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008.

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Γιώργος Δέδες αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κατέβαλαν τα μέλη της υπηρεσίας, με σκοπό την τυποποίηση και βελτίωση των ακολουθούμενων διαδικασιών και τόνισε παράλληλα τη σημασία της ύπαρξης ενός πλαισίου σύγχρονων Κανονισμών και Τεχνικών Προδιαγραφών που να ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες – μεθοδολογίες και να υιοθετεί καινοτόμα υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών και την υλοποίηση των έργων με το χαμηλότερο συνολικό κόστος,  στοχεύοντας πάντα σε ασφαλείς και άρτιες κατασκευές.

Προς την κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών προχώρησε στην ένταξη στο Σχέδιο Νόμου, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση και σήμερα βρίσκεται στη φάση επεξεργασίας των σχολίων, την ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής των Τεχνικών Έργων το οποίο περιλαμβάνει το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Συστήματος προσβλέπει σε ένα αξιόπιστο και αντικειμενικό μηχανισμό ηλεκτρονικής συλλογής, αποτύπωσης, τήρησης και διάθεσης με ενιαίο τρόπο στοιχείων και τιμών πιστοποιημένων δομικών προϊόντων, μηχανημάτων έργων και εργατικού κόστους τεχνικών εργασιών, με σκοπό την άρση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται σήμερα στην τιμολόγηση των τεχνικών υλικών και των τεχνικών εργασιών και την αντιμετώπιση του φαινομένου λειτουργίας καρτέλ ως προς τη διαμόρφωση των τιμών των δομικών υλικών και των συναφών προϊόντων.

Ταυτόχρονα, το πρώτο έργο που καλείται η Διεύθυνση Κανόνων και Ποιότητας (ΔΚΠ) να υλοποιήσει μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού ISO 9001:2008 εφαρμόζοντας τις διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης ενός έργου από την υπογραφή της σύμβασης, τον έλεγχο προόδου του έργου και της παρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος, τις πληρωμές έως και την ολοκλήρωσή του, είναι η επικαιροποίηση σε άμεση συνεργασία με τον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ εκείνων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών - ΕΤΕΠ (70 ΕΤΕΠ) επί των οποίων έχουν υποβληθεί παρατηρήσεις στη Διεύθυνση Κανόνων και Ποιότητας από το 2012 που εγκρίθηκαν ως υποχρεωτικής εφαρμογής για τα Δημόσια Έργα, με σκοπό την εναρμόνισή τους με Ευρωπαϊκά Πρότυπα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, αλλά και στον έλεγχο του συνόλου των υπόλοιπων ΕΤΕΠ (372 ΕΤΕΠ) ως προς τη συμβατότητά τους με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Ολοκληρώνοντας, ο Γιώργος Δέδες τόνισε: «Προσβλέποντας στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου επιθυμούμε η εμπειρία που έχουν αποκτήσει τα στελέχη της Διεύθυνσης να κεφαλαιοποιηθεί, συνδράμοντας με τις γνώσεις τους, στην πιστοποίηση των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών που θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον».

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Διεύθυνση Κανόνων και Ποιότητας και συντόνισε η Διευθύντρια κα. Π. Καραχάλιου παρευρέθησαν και χαιρέτησαν ο Υφυπουργός κ. Ν. Μαυραγάνης και η Γενική Γραμματέας Π. Πέρκα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου