Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Έγκριση σημαντικού έργου για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Κορινθίων

Αποτέλεσμα εικόνας για δικτύου ύδρευσης
Μετά την κινητοποίηση και μεσολάβηση των βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας, Μ. Θελερίτη, Γ. Τσόγκα και Γ. Ψυχογιού οι οποίοι συνεργάστηκαν στενά με τον Δήμαρχο Κορινθίων, κ. Α. Πνευματικό για το ζήτημα αυτό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας  & Ανάπτυξης, κ. Α. Χαρίτσης, με απόφασή του εντάσσει την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Κορινθίων. Η χρηματοδότηση του έργου, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,8 εκατ. ευρώ, θα πραγματοποιηθεί από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Με το σημαντικό αυτό έργο για την Κορινθία δημιουργείται ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου με το οποίο επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο δήμο,  μέσω της ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου διανομής του νερού. Επιπλέον, με την εγκατάσταση του συστήματος τηλεμετρίας εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος και η καλύτερη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού, περιορίζονται οι απώλειες νερού, μειώνεται δραστικά το λειτουργικό κόστος και διασφαλίζεται η ποιότητα του πόσιμου νερού.
Η απόφαση αυτή αποτελεί απτή απόδειξη πως η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. υλοποιεί τις δεσμεύσεις της, διασφαλίζοντας την αναγκαία χρηματοδότηση για την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν τις υποδομές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινωνίες.

Κόρινθος 22/12/2016
Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου