Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης ,Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων, η μόνη ενδεδειγμένη λύση για τον ΑΣΩΠΟ, όπως επιτάσσει το ΣτΕ

Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων, η μόνη ενδεδειγμένη λύση για τον ΑΣΩΠΟ, όπως επιτάσσει το ΣτΕΧωρίς καμία μνεία στην κατασκευή της «Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων», της περιοχής του Ασωπού, όπως επιτάσσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που εκδόθηκε, κατόπιν του πολυετούς αγώνα, τόσο της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης (OKE), όσο και της Συντονιστικής Επιτροπής Ασωπού, ο Περιφερειάρχης της Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης παρουσίασε τη μελέτη του Παρατηρητηρίου & Κέντρου Προαγωγής Υγείας, στον Δήμο Τανάγρας. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης έρχονται να επικαιροποιήσουν τις ενέργειες μας, όσο και το σκεπτικό της απόφασης, που δίνει εμπεριστατωμένες απαντήσεις στο πρόβλημα του Ασωπού. Με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου γίνονται αποδεκτά τα αιτήματά μας στο σύνολό τους όπως διατυπώθηκαν με την από 19 Οκτωβρίου 2009 αίτησή μας, προς το ΣτΕ. Με αυτή ζητούσαμε την κατασκευή της πιο πάνω Κεντρικής Μονάδας και των συνοδών αυτής έργων (δίκτυο αποχέτευσης βιομηχανικών...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου