Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Να “κατέβουν” από τις ιστοσελίδες οι φωτογραφίες των οροθετικών


Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Να “κατέβουν” από τις ιστοσελίδες οι φωτογραφίες των οροθετικών
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απευθύνει με ανακοίνωση της συστάσεις σε ιστοσελίδες μετά τη διαπίστωση ότι εξακολουθούν να βρίσκονται ανηρτημένες σε αυτές φωτογραφίες και λοιπά στοιχεία ταυτότητας οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών!
Συγκεκριμένα η Αρχή στην ανακοίνωση της αναφέρει πως : "Η Αρχή, διαπιστώνοντας ότι εξακολουθούν να βρίσκονται αναρτημένες φωτογραφίες και λοιπά στοιχεία ταυτότητας οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών σε ορισμένες ιστοσελίδες-στοιχεία στα οποία συγκαταλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τα οποία αναδημοσιεύτηκαν από σχετικές αναρτήσεις της ιστοσελίδας υξς Ελληνικής Αστυνομίας-αποφάσισε, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, να απευθύνει συστάσεις στις ιστοσελίδες αυτές, τονίζοντας ότι πρέπει:
-Να αφαιρέσουν άμεσα τις σχετικές αναρτήσεις, ενημερώνοντας την Αρχή.
-Να μην δημοσιεύουν στο εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας όταν πλέον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξυπηρετούνταν ο επιδιωκόμενος σκοπός, ιδίως όταν η ανάρτηση έχει αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Η Αρχή επισημαίνει, περαιτέρω, ότι η αρχική ανάρτηση και δημοσίευση φωτογραφιών και στοιχείων στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και η δημοσίευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, πραγματοποιείται μόνον κατόπιν εισαγγελικής διάταξης (άρθρο 2, στοιχ β του ν. 2472/1997) στην οποία προσδιορίζεται τόσο ο τρόπος δημοσιοποίησης όσο και το χρονικό διάστημα που θα διακρέσει αυτή.
Τέλος, η Αρχή καλεί όσους προβαίνουν σε παράμοιες αναρτήσεις να προσαρμοστούν στις ανωτέρω συστάσεις".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου