Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου Κορινθιων στη συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου 2016.Αποτέλεσμα εικόνας για Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου Κορινθιων
-Κατά Πλειοψηφία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργία Λαϊκών Αγορών σε όλο το Δήμο Κορινθίων, ύστερα από την επιτυχή έκβαση της διαβούλευσης της Δημοτικής Αρχής με παραγωγικούς φορείς παραγωγών και εμπόρων των λαϊκών. Μειοψήφησε η μείζων μειοψηφία.
-Ομόφωνα εγκρίθηκε η κατανομή επιχορήγησης της δ’ δόσης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών αναγκών, σύμφωνα με την πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας:
Α΄θμια Σχολική Επιτροπή 68.000 €
Β΄θμια Σχολική Επιτροπή 55.000 €
-Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τροποποίηση της αρχικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1».
Σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου Κορινθίων υποβάλλεται στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» το όλο έργο «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» και υποέργα :
(1) Προμήθεια εξοπλισμού μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων , προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ
(2) Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων, προϋπολογισμού 1.400.000,00 ευρώ
(3) Επιστημονικός σύμβουλος για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος (κομπόστ), προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ
(4) Δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών , προϋπολογισμού 435.240,00 ευρώ
(5) Δημιουργία Πράσινου Σημείου στη Δ.Ε. Κορίνθου , προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ
(6) Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων , προϋπολογισμού 669.600,00 ευρώ [αφορά στην προμήθεια δύο οχημάτων για την αποκομιδή και μεταφορά των οργανικών βιοαποδομίσιμων αποβλήτων και δύο οχημάτων για την αποκομιδή και μεταφορά των αποβλήτων συσκευασίας]
(7) Προμήθεια κάδων απορριμμάτων , προϋπολογισμού 260.000,00 ευρώ [αφορά στην προμήθεια καφέ και μπλε κάδων].

                                                                                          Εκ του γραφείου τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου