Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΤΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 
Ο Δήμος Κορινθίων με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητά από τον Ε.Ο.Τ. να παραχωρήσει την Ιαματική Πηγή Λουτρών Ωραίας Ελένης.
Η πηγή χαρακτηρίζεται για τη μεγάλη της παροχή σε ιαματικό νερό.
Με ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και των αντιπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών αναγνωρίστηκε ο φυσικός πόρος «Νερό Λουτρών Ωραίας Ελένης» ως ιαματικός  (ΦΕΚ 1861Β/24-6-2016)
 Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητείται η παραχώρηση της Ιαματικής Πηγής για 40 χρόνια στο Δήμο.
Σκοπός της παραχώρησης αυτής είναι η ανάδειξη , χρήση και εκμετάλλευση της Ιαματικής Πηγής καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υδροληψίας, μεταφοράς, αποθήκευσης, προστασίας, επεξεργασίας, βελτίωσης απόδοσης υφιστάμενων έργων και διανομής του νερού.


         ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                            ΚΟΡΙΝΘΟΣ 7 Νοεμβρίου 2016


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου