Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Απαντηση του Δικηγορικου Συλλογου Κορινθου στο ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για δικαστηρια κορινθουΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της από 14-07-2016 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 207/2016 αιτήσεως του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου», που εδρεύει στην Κόρινθο και εκπροσωπείται νόμιμα, περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων κατ’ άρθρ. 9 παρ. 2 του Ν. 4194/2013, στρεφομένης κατά: 1) του σωματείου με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται και εδρεύει στην Κόρινθο, επί της οδού Πειρήνης αρ. 20 και Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 30 και 2) του Παρασκευά Νταβαρίνου του Παναγιώτη, κατοίκου Κορίνθου, επί της οδού Πειρήνης αρ. 20 και Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 30, κατ’ αυτού ατομικώς και ως νομίμου εκπροσώπου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του άνω σωματείου («ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»), η Ειρηνοδίκης Κορίνθου κα Μαρία – Αμαλία Νταή, κατά την δικάσιμο της 21ης Οκτωβρίου 2016, εξέδωσε την από 21-10-2016 προσωρινή διαταγή της, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:
«Η Ειρηνοδίκης Κορίνθου
κα Μαρία – Αμαλία Νταή
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ προσωρινά και μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησης:
1) Να παύσουν οι καθ’ ων (1.ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και 2.- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ) να διαφημίζουν, να δίνουν συνεντεύξεις ή να αρθρογραφούν με σκοπό τη διαφήμιση, τόσο στη σελίδα που τηρεί το πρώτο των καθ’ ων (ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «facebook» με την ονομασία «ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ)», όσο και σε ενημερωτικές ιστοσελίδες της Κορινθίας, στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο διαδίκτυο εν γένει αλλά και στον τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, της εμφάνισής τους ως Δικηγόρων/νομικών εν γένει και γενικώς ως νομικών συμβούλων, των πράξεών τους που ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος ή της υπόσχεσης τέτοιων πράξεων, όπως επίσης και του διορισμού δικηγόρου της εκλογής τους για την διενέργεια αυτών των πράξεων.
2) Να απενεργοποιήσει το α’ εκ των καθ’ ων (ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) οποιαδήποτε σελίδα τηρεί στο «facebook» με την ονομασία «ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ)»,καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και να παραλείψουν τη δημιουργία τυχόν νέας σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο εν γένει.
3) Να απόσχουν οι καθ’ ων (1.ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και 2.- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ) από την άσκηση ή υπόσχεση οποιωνδήποτε πράξεων που συνιστούν αντιποίηση δικηγορίας και επιπροσθέτως ο β’ των καθ’ ων ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ): (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς) να μην εμφανίζεται ως πληρεξούσιος δικηγόρος ή νομικός συμπαραστάτης, να μην αντιπροσωπεύει και να μην υπερασπίζεται πολίτες σε κάθε δικαστήριο ή αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια, να μην παρέχει νομικές συμβουλές προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να μην διορίζει δικηγόρους προς τούτο.»
Κόρινθος, 25-10-2016
Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παναγιώτης Αθ. Νικολόπουλος Χρήστος Ζαρρής.      Πηγη κειμενου,στο Facebook του Κυριου Νικολοπουλου Παναγιωτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου