Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΜΕΔΕ: Έως τέλος Οκτωβρίου χωρίς προσαυξήσεις oι ασφαλιστικές εισφορές

ΤΣΜΕΔΕ: Έως τέλος Οκτωβρίου χωρίς προσαυξήσεις oι ασφαλιστικές εισφορές
Το ΤΣΜΕΔΕ (Τομείς Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) κάνει γνωστό στους ασφαλισμένους του ότι «η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών A΄ εξαμήνου 2016 θα αποπληρώνεται μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2016 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων», σύμφωνα με την από 28-9-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου