Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Aποπληρωμή αποζημιώσεων από απαλλοτριώσεις για αρχαιολογικούς σκοπούς


Σταδιακή αποπληρωμή αποζημιώσεων από απαλλοτριώσεις για αρχαιολογικούς σκοπούς


Σε σταδιακή αποπληρωμή των αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις που έκανε το υπουργείο Πολιτισμού για αρχαιολογικούς σκοπούς, προχώρησε το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) την τελευταία διετία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΤΑΠ «το πρόβλημα αυτό είχε καταστεί εκρηκτικό τα τελευταία χρόνια, καθώς από το 2011 έως το 2014 η καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις ουσιαστικά είχε παγώσει, με τις πληρωμές να είναι ελάχιστες και χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια για τη σειρά προτεραιότητας. Πλέον, όμως, η χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού του Ταμείου σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων του επιτρέπουν ανάμεσα στα άλλα και τη σταδιακή αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού κοινωνικού προβλήματος».

Οι περιπτώσεις που εκκρεμούν, συνεχίζεται στην η ανακοίνωση, «είναι πάρα πολλές και δεν είναι δυνατόν να αποπληρωθούν μονομιάς». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το ΤΑΠ την τελευταία διετία καταβλήθηκαν 12.352.540,57 ευρώ που αφορούν 32 υποθέσεις απαλλοτριώσεων οι οποίες, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να έχουν και πολλαπλούς δικαιούχους. Συγκεκριμένα, το 2015 καταβλήθηκαν 3.710.796,63 ευρώ και το 2016 8.641.743,94 ευρώ.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπηρεσίες του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων, από κοινού με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, διαμόρφωσαν «σαφή και αδιάβλητα κριτήρια για τη σειρά προτεραιότητας, ώστε να υπάρχει ίση και δίκαιη αντιμετώπιση».

Ειδικότερα, προτάσσονται οι υποθέσεις με οριστική τιμή, η οποία έχει προκύψει με απόφαση Εφετείου, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων με πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις, που για διάφορους λόγους δεν πρόκειται να εξεταστούν σε επίπεδο Εφετείου (π.χ. μη προσφυγή των διαδίκων στο Εφετείο). Ακολουθούν οι απευθείας εξαγορές, δηλαδή οι υποθέσεις στις οποίες επιτυγχάνεται εξωδικαστική συμφωνία για το τίμημα. Και έπονται οι υποθέσεις με προσωρινή τιμή, η οποία έχει προκύψει με πρωτόδικη δικαστική απόφαση, για τις οποίες εκκρεμεί η εξέταση στο Εφετείο.

Η εσωτερική σειρά προτεραιότητας για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες καθορίζεται με βάση την ημερομηνία της αρχικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την απαλλοτρίωση.

Στόχος είναι «η αντιμετώπιση των παθογενειών του παρελθόντος και η πλήρης αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του Ταμείου, ώστε να μετασχηματιστεί σε έναν αποτελεσματικό δημόσιο φορέα, ο οποίος θα μπορεί να επιτελεί με επάρκεια την πολύ σημαντική αποστολή του, που είναι η διαχείριση των εσόδων από την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου