Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόγραμμα κατάρτισης δίνει 2.600 ευρώ σε 23.000 άνεργους


Πρόγραμμα κατάρτισης δίνει 2.600 ευρώ σε 23.000 άνεργους
Ουσιαστικά πρόκειται για ακόμη ένα πρόγραμμα voucher που απευθύνεται τόσο σε ανέργους με χαμηλά προσόντα, ΔΕ ή ΥΕ, αλλά και σε ανέργους με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Το πρόγραμμα αφορά σε κλάδους όπως: εμπόριο, logistics, έργα υποδομής, τουρισμός, πληροφορική, τρόφιμα, ποτά, ενέργεια, αγροτικός τομές, βιομηχανία, διαχείριση αποβλήτων.
Προβλέπεται πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών και συμβουλευτική υποστήριξη, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 500 ωρών εντός πέντε μηνών, πιστοποίηση γνώσεων και εκπαιδευτικό επίδομα της τάξης των 2.600 ευρώ.
Μετά το τέλος του προγράμματος υπάρχει και η δεύτερη φάση όπου το 50% των ωφελούμενων θα συνεχίσει να εργάζεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω κλάδους για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου